תפריט נגישות

רדיוכירורגיה

רדיוכירורגיה הינה שיטה המאפשרת מתן טיפול קרינתי בעצמה גבוהה מאוד מצד אחד ודיוק מוחלט מהצד האחר. בשל כך, ניתן ליישם את הטכניקה הזו למטרת טיפול בנגעים עמוקים קשים לגישה או נגעים שכריתתם הכירורגית מסוכנת בצורה בלתי סבירה. הטיפול איננו כרוך בסיכונים משמעותיים ודורש אשפוז קצר ביותר לביצועו.
להזמנת תור מלאו פרטים