תפריט נגישות

קרניוטומיה וכריתת גידול מוחי

הגישה הניתוחית וטכניקת הניתוח יכולות להשתנות בצורה ניכרת מניתוח לניתוח כפועל יוצא מטיב הגידול, גודלו ומיקומו אך חלק מעקרונות הניתוח נותרים דומים ומוחשים בסרטון מטה.
להזמנת תור מלאו פרטים